İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE İLANI

KANTİN  İHALE İLANI

 

 

KANTİN  İHALE İLANI (DUYURU)

 

A)  Ümraniye  Dudulu İmam Hatip Ortaokulu Kantini, Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi,28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık arttırmayla pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

3.DUDULLU İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ

4.CELALEDDİN ÖKTEN HOCA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ 

                                      

 

B)İhale dökümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.(İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Ümraniye Ziraat Bankası çarşı şubesindeki Müdürlüğümüze ait 304000 5418771–5003 nolu hesabına ihale doküman bedeli 150,00 TL, yatıracak ve alacağı dekont ile Müdürlüğümüze gelecektir)  

 

C)İhale Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 17.EKİM 2016 PAZARTESİ günü aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. maddeleri gereğince açık arttırmayla pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

İHALESİ YAPILACAK  OKULUN İSİMİ İLE  İHALE TARİHİ SAATİ

 

A. 17.EKİM 2016 PAZARTESİ GÜNÜ İHALESİ YAPILACAK OKULLAR

                Okulun Adı                                                                                                                                            İhale Saatleri

1.DUDULLU İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ                                                                                    14

2.CELALEDDİN ÖKTEN HOCA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ                                                   15

 

           

 

D)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                    Aylık

Okulun Adı                                                                                                                      Muhammen Bedel(TL)                     Geçici Teminat

1.DUDULLU İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ                                                                          3.000,00                  8.100,00  TL

2.CELALEDDİN ÖKTEN HOCA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ                                         2.000,00                  5.400,00   TL

 

 

 

 

                                                                 

E) . 17.EKİM 2016 PAZARTESİ günü kantin ihaleleri yapılacak olan okul adresleri ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

 

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

DUDULLU İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİNİ

900

Y.Dudullu Mah.Necip Fazıl Bulvarı İnanç Türkeş Cad.No:15 Ümraniye

0216 365 25 90

 

CELALEDDİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU

411

Esenşehir Mah.Karaçam Sok.No:5 Ümraniye

TLF:Ok.Müdürü Hüseyin KÜÇÜK            0505 387 06 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Dilekçe (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğünden)

4)Sabıka kaydı(Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

6)Men Yasağı Olmadığına Dair Belge .(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Ümraniye Mal Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu. (Geçici teminat kesinlikle Ziraat Bankası şubelerine yatırılmayacaktır)

7)Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi,sırasıyla;kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı,aslı yoksa  “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir.Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması,veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir.Aksi takdirde istekliler ihaleye katılamazlar.  

8-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

G)İHALEYE KATILAC AK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

NOT: İhaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İş Yeri Açma Belgesi olanlar katılacak, yoksa sırasıyla kalfalık, çıraklık, kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar katılabilirler.    

H)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

 NOT: 1-Dudullu İmam Hatip Ortaokulu Kantinine yapılan sabit tesis masrafı olan   47.927,25 TL  (Onbirbinseksenyedi TL altmış KR)TL eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

             

I)Okul Kantinleri ile diğer alanlarla ilgili yapılan ihale sonrası yüklenici ile yapılan sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Sözleşme hükümlerine yüklenicinin uymaması halinde sözleşme tek taraflı idare tarafından süre bitimi beklenmeden fesh edilebilinmektedir. Uygun şartlar oluşmamış ise  yüklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun görmesi durumunda yüklenici sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir.Ancak;yüklenici sözleşmeyi  hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyor ise söz konusu okulun kantin açık alanlar vs. gibi yerlerin tekrar ihalesine giremezler ve katılamazlar,veya yetkilendirerek başkalarını da bu ihalelere sokamazlar.  

BU İHALE DUYURUSU 17.EKİM.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09.00’A KADAR GEÇERLİDİR

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4-İHALESİ YAPILACAK OKUL

 

 

 

                                                                KANTİN İHALE KOMİSYONU

İstiklal Mh. Mithatpaşa Caddesi 43, 34760 Ümraniye/ İSTANBUL - 0216 328 25 85 0216 329 19 90

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.