İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Bölüm Şefleri : ÖZLEM NALKIRAN-Bayram KÖSE Memur lar       : Gökhan YILDIRIM - Dilara DÖNMEZ-Songül YILDIRIM-Sinan ŞAHİN-Savaş YAŞAR-Hüseyin GİNELİ-Ahmet AYTEMİZ-Cengizhan ZEYBEK

MADDE 20 ? (1) İnsan kaynaklarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,

b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,

c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,

ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,

f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,

g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ğ) (Değişik:RG-20/9/2015-29481) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,

ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,

i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,

j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,

k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,

l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,

m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,

n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,

o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı (Değişik ibare:RG-20/9/2015-29481) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunukapsamındaki görevleri yürütmek.

ö) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,

r) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek.

İstiklal Mh. Mithatpaşa Caddesi 43, 34760 Ümraniye/ İSTANBUL - 0 216 329 19 90

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.